تابع strip_tags در PHP و کاربرد آن

معرفی تابع strip_tags در PHP و کاربرد جالب آن برای حذف تگ از رشته ی مورد نظر

تا به حال پیش آمده که بخواهید رشته ای که داخلش تگ HTML وجود دارد را بدون آن تگ ها استفاده کنید و خلاص شدن از تگ ها برایتان آزاردهنده باشد؟

فرض کنید میخواهید متنی پر از تگ های HTML که در دییتابیس وجود دارد را به شکل خلاصه نمایش دهید و وجود این تگ ها برایتان دردساز میشود.
اینجاست که تابع strip_tags به کمک شما می آید. با استفاده از این تابع کاربردی میتوانید همه تگ های HTML موجود در یک رشته را حذف کنید.

اگر از نسخه های 4، 5 و 7 پی اچ پی استفاده میکنید میتوانید از این تابع بهره ببرید.
توضیح این تابع میگوید که قادر است تگ های HTML و PHP را از یک رشته حذف کند.
تابع strip_tags دارای دو پارامتر است که اولی اجباری و دومی اختیاری است.

در تابع strip_tags در PHP پارامتر اول رشته ای است که میخواهیم از تگ ها آن را پاکسازی کنیم.
در پارامتر هم بر حسب دلخواه یا نیاز میتوان مشخص کرد که چه تگ هایی از رشته حذف نشوند.

شکل کلی تابع به شکل زیر است:

strip_tags (string $str [, string $allowable_tags ]) : string

همچنین بخوانید: ساختار دستوری PHP