تابع time در php ، آموزش نحوه صحیح استفاده

آموزش کار با تابع time در php

 

تابع ( ) time برای کار کردن با زمان در PHP

با استفاده از این تابع ، شما قادر خواهید بود که میزان دقیق ثانیه های سپری گذشته از تاریخ نخستین ثانیه روز اول سال 1970 میلادی را برگردانید.
در هنگام کار با تاریخ و زمان در PHP این تاریخ به عنوان مقدار پیش فرض در نظر گرفته میشود.
بررسی کاربرد فانکشن time در PHP ، این تابع عمدتا به منظور تنظیم یا تعیین زمان در صفحه های PHP به کار گرفته میشود.
به عنوان مثال ، برای تعیین کردن زمان جهت اعتبار کوکی ها (cookies) در صفحه PHP.
به این شکل که به هنگام تعریف کردن یک کوکی، با استفاده از تابع time میزان زمانی (تعداد ثانیه ای) که آن کوکی میبایست اعتبار داشته باشد را مشخص میکنیم.

صورت کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) time در PHP به شکل زیر است:

< ? php
time ( ) ;
? >
پارامتر خاصی برای این تابع وجود ندارد و تنها تعداد ثانیه ها را به شکل یک مقدار عددی بر میگرداند .
در مثالی که در زیر آمده شیوه استفاده از این فانکشن را در عمل به شما نشان داده ایم :

مثال عملی :

در مثال زیر تابع time را استفاده کرده ایم و به کمک آن مقدار ثانیه های سپری شده از تاریخ 01/01/1970 را نشان داده ایم .
برای این کار مقدار به دست آمده را ابتدا در متغیر b$ ذخیره و بعد آن را در خروجی چاپ کرده ایم :

< ? php
    $ b = time ( ) ;
echo ( $b . ” “) ;
echo date ( ” Y / m / d ” ) ;

? >

 

همچنین بخوانید: توصیه هایی برای کدنویسی بهتر