توصیه هایی برای کدنویسی بهتر

کدنویسی ارزشمند

«برنامه‌نویسی مانند گلف است. شما براساس رفتن توپ در سوراخ امتیاز نمی‌گیرید و مهم تعداد ضربه‌ها است.»

هارلن میلز

«یک کد خوب نیاز به مستندسازی ندارد. هنگامی که برای کد،
کامنت اضافه می‌کنید از خود بپرسید که چطور می‌توان کد را بهینه کرد که نیازی به این کامنت نباشد.»

استیو مک کانل

 

«نوشتن ۹۰ درصد کد برنامه ۹۰ درصد زمان را می‌گیرد. نوشتن ۱۰ درصد باقیمانده نیز ۹۰ درصد زمان را می‌گیرد.»

ان.جی. روبنکینگ

«هر احمقی توانایی نوشتن کدی که رایانه بفهمد را دارد. یک برنامه‌نویس خوب کدی می‌نویسد که انسان‌ها هم بتوانند آن را بخوانند.»

مارتین فاولر

 

بیشتر برنامه نویسان خوب برنامه نویسی می کنند نه به این علت که انتظار دارند دستمزد بگیرند یا از سوی عموم تحسین شوند،
بلکه چون برنامه نویسی برایشان سرگرم کننده است.
لینوس توروالدز

بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که آن را اختراع کنید.
(Alan kay)

 

چیزهایی که یک برنامه نویس باید بداند