شروع یادگیری php

شروع یادگیری php

شروع یادگیری php اگرچه از نظر تئوری با هر زبانی، میشود هر کاری کرد اما با توجه به ماهیت زبان شیرین PHP ، که برای وب کاربرد دارد و تا به اینجا عملکرد بسیار خوبی هم داشته است، جایگاه فعلی و بازار فعلی PHP را ، هیچ زبان و تکنولوژی از جمله نود – روبی…

چیزهایی که برنامه نویس باید بداند

چیزهایی که برنامه نویس باید بداند

10 مورد مهم از چیزهایی که برنامه نویس باید بداند 1- مفاهیم اولیه وب (HTML/CSS، XML/JSON, وبسرور، وبسرویس) 2- مفاهیم مقدماتی شبکه (IP, protocol, socket) 3- مفاهیم Unicode 4- مفاهیم اولیه Memory 5- شی گرایی 6- مفاهیم الگو ها در شی گرایی 7- مفاهیم اولیه امنیت نرم افزار/داده (SQL Injection, DDoS, Auth, XSS) 8- دیتابیس…