توصیه هایی برای کدنویسی بهتر

توصیه هایی برای کدنویسی بهتر

کدنویسی ارزشمند «برنامه‌نویسی مانند گلف است. شما براساس رفتن توپ در سوراخ امتیاز نمی‌گیرید و مهم تعداد ضربه‌ها است.» هارلن میلز «یک کد خوب نیاز به مستندسازی ندارد. هنگامی که برای کد، کامنت اضافه می‌کنید از خود بپرسید که چطور می‌توان کد را بهینه کرد که نیازی به این کامنت نباشد.» استیو مک کانل  …