تاریخچه PHP

تاریخچه PHP

تاریخچه PHP ریشه زبان PHP به 1995 وقتی راسموس لردورف (Rasmus Lerdorf) که یک برنامه نویس مستقل بود برمیگردد، یک اسکریپت به زبان Perl/CGI نوشت که میتوانست متوجه شود چند نفر در حال خواندن رزومه آنلاین او هستند. لردورف اسکریپت خود را برای سایر برنامه نویسانی که به این قابلیت علاقه مند شدند هم ارسال…