شروع یادگیری php

شروع یادگیری php

شروع یادگیری php اگرچه از نظر تئوری با هر زبانی، میشود هر کاری کرد اما با توجه به ماهیت زبان شیرین PHP ، که برای وب کاربرد دارد و تا به اینجا عملکرد بسیار خوبی هم داشته است، جایگاه فعلی و بازار فعلی PHP را ، هیچ زبان و تکنولوژی از جمله نود – روبی…